AFIK: Czas sprawdzania faktur

W latach 2000 do 2004, wcześniejsza wersja programu AFIK rejestrowała czas poświęcony każdemu przeglądanemu dokumentowi. Po wczytaniu zapisów księgowych z pliku dostarczonego przez klienta były one porównywane z dokumentami papierowymi – przed wyeksportowaniem i wczytaniem do programu księgowego (w programie księgowym nie były już potem sprawdzane).

W 2009 roku opracowałem te dane, tworząc wykresy czasu poświęconego na jeden dokument. W miarę reprezentatywne są pomiary wykonane na dokumentach trzech firm.


Poniżej znajduje się wykres czasów sprawdzania faktur przeniesionych z firmy przetwórczej, a zarejestrowanych dla 44 miesięcy w latach 2000-2004. Zestawienie obejmuje ponad 16 tysięcy faktur sprzedaży (po kilka faktur miesięcznie dla kilkudziesięciu do sklepów). Klient nie prowadził ewidencji faktur zakupu. Dane zgrane z komputera klienta nie nadawały się bezpośrednio do zaksięgowania (tzn. bez sprawdzenia). W owym czasie częstym problemem były błędne sektory na dyskietce, co powodowało utratę treści kilku faktur w miesiącu (ze względu na odległość prościej było uzupełnić je ręcznie niż organizować ponowne dostarczenie danych).

Czytaj dalej AFIK: Czas sprawdzania faktur