InsERT Rachmistrz GT: Import faktur

Aby wczytać dostarczony do biura albo wygenerowany z Afika plik EPP, należy wybrać z menu Narzędzia opcję Import Ctrl+F9InsERT Rachmistrz GT: Import faktur z pliku EPP.

następnie w okienku wybrać opcję „plik komunikacji” i wskazać ten wypakowany plik (tu I:/201504.EPP) oraz przycisnąć [Dalej >].InsERT Rachmistrz GT: Wybranie pliku EPP, z którego będą importowane faktury.

W kolejnym kroku pojawiają się informacje o poprzednio wczytanym pliku EPP — data ostatniego wczytywania oraz liczba dokumentów. Również przyciskamy [Dalej >].InsERT Rachmistrz GT: Informacje o poprzednio wczytanym pliku.

Na kolejnym oknie pojawia się lista dokumentów z numerami i wartościami brutto. Aby wybrać wszystkie dokumenty, przyciskamy [Ctrl]+[A] w celu zaznaczenia wszystkich pozycji, a następnie spację. Pozostaje użyć przycisku [Dalej >].
InsERT Rachmistrz GT: Lista faktur do wczytania.

Kolejne okno to podsumowanie, tutaj przyciskamy [Zakończ].InsERT Rachmistrz GT: Ostatni etap importowania faktur.

Na tym etapie może być widoczny pasek postępu wczytywania, a w przypadku niezgodności symbolu kontrahenta z wpisanym do kartoteki pojawi się pytanie, czy zdublować pozycję w kartotece. W przypadku odpowiedzi pozytywnej, trzeba będzie sprawdzić, czy takie zdublowanie ma sens, a przy negatywnej dokument wczyta się z pustym polem kontrahenta.

Na koniec pojawi się podsumowanie z informacjami o ewentualnych błędach, które uniemożliwiły importowanie któregoś dokumentu. Dokumenty są posortowane wg numeru w dziwny sposób.InsERT Rachmistrz GT: Podsumowanie z informacjami o błędach w importowaniu faktur.

Po zamknięciu powyższego okna dokumenty powinny być widoczne w KPiR oraz rejestrach VAT.

W przypadku konwersji wykonanej Afikiem istnieje możliwość wczytania dotychczas używanych w Rachmistrzu symboli i nazw kontrahentów, dzięki czemu unika się dublowania pozycji w kartotece.

Dla nowych kontrahentów, którzy mają być dopisani do kartoteki, wygodniej jest używać NIP jako symbolu, ewentualnie z kodem filii. Jeśli faktury są importowane do programu, to nie ma potrzeby ich ręcznego wprowadzania, czyli również wyszukiwania po symbolach. W efekcie spada użyteczność symboli, a w pojedynczych przypadkach ręcznego wprowadzania faktur łatwiej jest wyszukiwać po NIP niż po symbolach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *