Oferta i cennik

Naszą podstawową usługą jest przetwarzanie zapisów księgowych w postaci elektronicznej, w taki sposób, że w docelowym programie księgowym uzyskuje się tę samą listę dokumentów oraz te same sumy (salda), co w programie źródłowym (fakturującym, magazynowym albo innym księgowym).


Podczas przetwarzania możliwe jest automatyczne ulepszenie jakości danych, poprzez:

 • korygowanie nazw i adresów kontrahentów (rozpoznawanych po NIP-ie albo symbolu),
 • dobieranie opisu operacji do treści faktur (o ile dostępna jest treść pozycji),
 • wstępne dekretowanie dokumentów (na podstawie typu dokumentu, kontrahenta),
 • powiązanie kontrahenta wg nazwy/adresu/NIP-u z numerem konta analitycznego,
 • przeliczenie kwot w walutach obcych wg tabel kursowych,
 • wykrywanie błędów (np. nieprawidłowy NIP, nieodpowiedni dekret dla danego dokumentu),
 • usuwanie nieprzydatnych dokumentów (np. PZ, paragony, faktury do paragonu),
 • wykrywanie powiązań dla faktur korygujących, zaliczkowych, zapłat,
 • rozdzielanie dokumentów (np. koszty uboczne zakupu księgowane osobno) albo ich łączenie (np. KP i KW w raport kasowy, paragony w raport fiskalny).

  Zlecone przetwarzanie zapisów księgowych w formie elektronicznej (plików):

 • 50 zł za miesiąc od jednej firmy
 • usługa wykonana zdalnie (Internet) – bez dodatkowych opłat
 • dojazd do klienta: 30zł za godzinę (licząc w obie strony)
 • przystosowanie programu do nieznanego wcześniej formatu danych – bezpłatnie
 • termin realizacji i docelowa postać uzgadniane są indywidualnie

  Samodzielne przetwarzanie danych przez klienta, udostępnionym programem:

 • 20 zł za miesiąc od jednej firmy
 • szkolenie lub konfiguracja programu pod potrzeby klienta: 50zł za godzinę
 • usługa zdalna (Internet) – bez dodatkowych opłat
 • dojazd: 30zł za godzinę (licząc w obie strony)
 • przystosowanie programu do nieznanego wcześniej formatu danych – bezpłatnie

Dodatkowe usługi wyceniane są według indywidualnych uzgodnień.


 

Podczas samodzielnego przetwarzania danych przez klienta możliwe jest również sprawdzanie zgodności konwertowanych dokumentów z dokumentami źródłowymi (papierowymi). Dla każdego przetwarzanego dokumentu można wzrokowo porównać daty, numer, nazwę, adres, NIP kontrahenta, opis operacji, kwoty (w tym z podziałem na stawki VAT), dekretację (konta księgowe). Opcjonalnie dane te mogą zostać przeczytane przez komputer za pomocą programu do syntezy mowy. Dane w zakresie miesiąca można posortować wg dat albo sposobu księgowania. W przypadku wykrycia niezgodności łatwo poprawić zauważony błąd w danych elektronicznych (np. inna filia kontrahenta, niepełny numer faktury, niedokładność kwot), przed przeniesieniem danych do programu docelowego. (Sprawdzanie można również wykonać w docelowym programie księgowym, ale w niektórych programach jest to niewygodne.)


 

Powyższy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu  art. 66 Kodeksu cywilnego. Nie udzielamy porad merytorycznych w zakresie księgowości. Nie świadczymy usług doradztwa podatkowego. Nie analizujemy danych pod kątem zgodności z przepisami prawnymi, dokumentami źródłowymi (papierowymi) ani faktycznie dokonanymi operacjami gospodarczymi. Chronimy udostępnione dane przed nieupoważnionym dostępem i nie przekazujemy żadnych informacji osobom trzecim. Nie zachowujemy własnej kopii danych udostępnionych przez klienta (wszelkie ewentualnie skopiowane dane zostaną bezpowrotnie usunięte po 7 dniach od zakończenia usługi).