AFIK: Market na pełnej księgowości

Jednym z większych wyzwań było wykonanie konwersji dokumentów dla pełnej księgowości. Wstępnie udało się to uruchomić już w połowie 2009 roku, jednak dopiero w 2014 procedura konwersji została doprowadzona do stanu, w którym praktycznie wszystko można wykonać programem AFIK na własnym komputerze. Po drodze trzeba było pokonać wiele przeciwności i znaleźć rozwiązania niespodziewanych problemów.

Klient biura dostarcza co miesiąc plik CSV zawierający informacje o dokumentach (plik jest wielkości rzędu 7MB i ma ponad 50000 linijek — wychodzi z tego około tysiąca dokumentów miesięcznie). Są tam zarówno faktury sprzedaży (w tym zaliczkowe i końcowe), paragony, faktury zakupu towarów handlowych, pozostałych wydatków, jak i dokumenty kasowe.

Przygotowanie

Pierwszą wykonywaną operacją jest przekształcenie pliku CSV (wartości rozdzielone przecinkami) do bardziej strawnej postaci. Oryginalnie plik posiada kodowanie UTF-8 (polskie znaki zapisane na dwóch bajtach), a na potrzeby przetwarzania wystarczające jest jednobajtowe kodowanie Windows. Jednak istotniejszymi przyczynami tego etapu jest sporadyczne ujęcie każdej linijki w cudzysłowy (kilka razy w roku się zdarzyło) oraz chęć wydzielenia informacji o kontrahentach do osobnego pliku (i dzięki temu szybsze wyszukiwanie). Czytaj dalej AFIK: Market na pełnej księgowości

Oferta i cennik

Naszą podstawową usługą jest przetwarzanie zapisów księgowych w postaci elektronicznej, w taki sposób, że w docelowym programie księgowym uzyskuje się tę samą listę dokumentów oraz te same sumy (salda), co w programie źródłowym (fakturującym, magazynowym albo innym księgowym).


Podczas przetwarzania możliwe jest automatyczne ulepszenie jakości danych, poprzez:

 • korygowanie nazw i adresów kontrahentów (rozpoznawanych po NIP-ie albo symbolu),
 • dobieranie opisu operacji do treści faktur (o ile dostępna jest treść pozycji),
 • wstępne dekretowanie dokumentów (na podstawie typu dokumentu, kontrahenta),
 • powiązanie kontrahenta wg nazwy/adresu/NIP-u z numerem konta analitycznego,
 • przeliczenie kwot w walutach obcych wg tabel kursowych,
 • wykrywanie błędów (np. nieprawidłowy NIP, nieodpowiedni dekret dla danego dokumentu),
 • usuwanie nieprzydatnych dokumentów (np. PZ, paragony, faktury do paragonu),
 • wykrywanie powiązań dla faktur korygujących, zaliczkowych, zapłat,
 • rozdzielanie dokumentów (np. koszty uboczne zakupu księgowane osobno) albo ich łączenie (np. KP i KW w raport kasowy, paragony w raport fiskalny).

  Zlecone przetwarzanie zapisów księgowych w formie elektronicznej (plików):

 • 50 zł za miesiąc od jednej firmy
 • usługa wykonana zdalnie (Internet) – bez dodatkowych opłat
 • dojazd do klienta: 30zł za godzinę (licząc w obie strony)
 • przystosowanie programu do nieznanego wcześniej formatu danych – bezpłatnie
 • termin realizacji i docelowa postać uzgadniane są indywidualnie

  Samodzielne przetwarzanie danych przez klienta, udostępnionym programem:

 • 20 zł za miesiąc od jednej firmy
 • szkolenie lub konfiguracja programu pod potrzeby klienta: 50zł za godzinę
 • usługa zdalna (Internet) – bez dodatkowych opłat
 • dojazd: 30zł za godzinę (licząc w obie strony)
 • przystosowanie programu do nieznanego wcześniej formatu danych – bezpłatnie

Dodatkowe usługi wyceniane są według indywidualnych uzgodnień.


 

Podczas samodzielnego przetwarzania danych przez klienta możliwe jest również sprawdzanie zgodności konwertowanych dokumentów z dokumentami źródłowymi (papierowymi). Dla każdego przetwarzanego dokumentu można wzrokowo porównać daty, numer, nazwę, adres, NIP kontrahenta, opis operacji, kwoty (w tym z podziałem na stawki VAT), dekretację (konta księgowe). Opcjonalnie dane te mogą zostać przeczytane przez komputer za pomocą programu do syntezy mowy. Dane w zakresie miesiąca można posortować wg dat albo sposobu księgowania. W przypadku wykrycia niezgodności łatwo poprawić zauważony błąd w danych elektronicznych (np. inna filia kontrahenta, niepełny numer faktury, niedokładność kwot), przed przeniesieniem danych do programu docelowego. (Sprawdzanie można również wykonać w docelowym programie księgowym, ale w niektórych programach jest to niewygodne.)


 

Powyższy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu  art. 66 Kodeksu cywilnego. Nie udzielamy porad merytorycznych w zakresie księgowości. Nie świadczymy usług doradztwa podatkowego. Nie analizujemy danych pod kątem zgodności z przepisami prawnymi, dokumentami źródłowymi (papierowymi) ani faktycznie dokonanymi operacjami gospodarczymi. Chronimy udostępnione dane przed nieupoważnionym dostępem i nie przekazujemy żadnych informacji osobom trzecim. Nie zachowujemy własnej kopii danych udostępnionych przez klienta (wszelkie ewentualnie skopiowane dane zostaną bezpowrotnie usunięte po 7 dniach od zakończenia usługi).

AFIK: Czas sprawdzania faktur

W latach 2000 do 2004, wcześniejsza wersja programu AFIK rejestrowała czas poświęcony każdemu przeglądanemu dokumentowi. Po wczytaniu zapisów księgowych z pliku dostarczonego przez klienta były one porównywane z dokumentami papierowymi – przed wyeksportowaniem i wczytaniem do programu księgowego (w programie księgowym nie były już potem sprawdzane).

W 2009 roku opracowałem te dane, tworząc wykresy czasu poświęconego na jeden dokument. W miarę reprezentatywne są pomiary wykonane na dokumentach trzech firm.


Poniżej znajduje się wykres czasów sprawdzania faktur przeniesionych z firmy przetwórczej, a zarejestrowanych dla 44 miesięcy w latach 2000-2004. Zestawienie obejmuje ponad 16 tysięcy faktur sprzedaży (po kilka faktur miesięcznie dla kilkudziesięciu do sklepów). Klient nie prowadził ewidencji faktur zakupu. Dane zgrane z komputera klienta nie nadawały się bezpośrednio do zaksięgowania (tzn. bez sprawdzenia). W owym czasie częstym problemem były błędne sektory na dyskietce, co powodowało utratę treści kilku faktur w miesiącu (ze względu na odległość prościej było uzupełnić je ręcznie niż organizować ponowne dostarczenie danych).

Czytaj dalej AFIK: Czas sprawdzania faktur