Oferta i cennik

Naszą podstawową usługą jest przetwarzanie zapisów księgowych w postaci elektronicznej, w taki sposób, że w docelowym programie księgowym uzyskuje się tę samą listę dokumentów oraz te same sumy (salda), co w programie źródłowym (fakturującym, magazynowym albo innym księgowym).


Podczas przetwarzania możliwe jest automatyczne ulepszenie jakości danych, poprzez:

 • korygowanie nazw i adresów kontrahentów (rozpoznawanych po NIP-ie albo symbolu),
 • dobieranie opisu operacji do treści faktur (o ile dostępna jest treść pozycji),
 • wstępne dekretowanie dokumentów (na podstawie typu dokumentu, kontrahenta),
 • powiązanie kontrahenta wg nazwy/adresu/NIP-u z numerem konta analitycznego,
 • przeliczenie kwot w walutach obcych wg tabel kursowych,
 • wykrywanie błędów (np. nieprawidłowy NIP, nieodpowiedni dekret dla danego dokumentu),
 • usuwanie nieprzydatnych dokumentów (np. PZ, paragony, faktury do paragonu),
 • wykrywanie powiązań dla faktur korygujących, zaliczkowych, zapłat,
 • rozdzielanie dokumentów (np. koszty uboczne zakupu księgowane osobno) albo ich łączenie (np. KP i KW w raport kasowy, paragony w raport fiskalny).

  Zlecone przetwarzanie zapisów księgowych w formie elektronicznej (plików):

 • 50 zł za miesiąc od jednej firmy
 • usługa wykonana zdalnie (Internet) – bez dodatkowych opłat
 • dojazd do klienta: 30zł za godzinę (licząc w obie strony)
 • przystosowanie programu do nieznanego wcześniej formatu danych – bezpłatnie
 • termin realizacji i docelowa postać uzgadniane są indywidualnie

  Samodzielne przetwarzanie danych przez klienta, udostępnionym programem:

 • 20 zł za miesiąc od jednej firmy
 • szkolenie lub konfiguracja programu pod potrzeby klienta: 50zł za godzinę
 • usługa zdalna (Internet) – bez dodatkowych opłat
 • dojazd: 30zł za godzinę (licząc w obie strony)
 • przystosowanie programu do nieznanego wcześniej formatu danych – bezpłatnie

Dodatkowe usługi wyceniane są według indywidualnych uzgodnień.


 

Podczas samodzielnego przetwarzania danych przez klienta możliwe jest również sprawdzanie zgodności konwertowanych dokumentów z dokumentami źródłowymi (papierowymi). Dla każdego przetwarzanego dokumentu można wzrokowo porównać daty, numer, nazwę, adres, NIP kontrahenta, opis operacji, kwoty (w tym z podziałem na stawki VAT), dekretację (konta księgowe). Opcjonalnie dane te mogą zostać przeczytane przez komputer za pomocą programu do syntezy mowy. Dane w zakresie miesiąca można posortować wg dat albo sposobu księgowania. W przypadku wykrycia niezgodności łatwo poprawić zauważony błąd w danych elektronicznych (np. inna filia kontrahenta, niepełny numer faktury, niedokładność kwot), przed przeniesieniem danych do programu docelowego. (Sprawdzanie można również wykonać w docelowym programie księgowym, ale w niektórych programach jest to niewygodne.)


 

Powyższy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu  art. 66 Kodeksu cywilnego. Nie udzielamy porad merytorycznych w zakresie księgowości. Nie świadczymy usług doradztwa podatkowego. Nie analizujemy danych pod kątem zgodności z przepisami prawnymi, dokumentami źródłowymi (papierowymi) ani faktycznie dokonanymi operacjami gospodarczymi. Chronimy udostępnione dane przed nieupoważnionym dostępem i nie przekazujemy żadnych informacji osobom trzecim. Nie zachowujemy własnej kopii danych udostępnionych przez klienta (wszelkie ewentualnie skopiowane dane zostaną bezpowrotnie usunięte po 7 dniach od zakończenia usługi).

Symfonia FK: Import faktur z pliku

Faktury i inne dokumenty (np. zapłaty) wczytuje się do Symfonia FK przy użyciu specjalnego pliku — jest to tak zwany szablon importu faktur, który nadaje znaczenie poszczególnym wartościom. Struktura plików generowanych przez AFIK jest maksymalnie zgodna ze strukturą, jaką zapisuje np. Symfonia Handel. Dzięki temu można je importować oryginalnymi szablonami importu faktur, jak hmfk.AMS (po pozytywnej odpowiedzi na pytanie, czy generować standardowe – patrz niżej). Jednak okazało się, że oryginalny plik hmfk.AMS nie wczytuje wszystkiego poprawnie, dlatego zalecam używanie wykonanej przeze mnie modyfikacji — AFIK.AMS (kliknij aby pobrać).

Ustawienia jednorazowe

W pierwszej kolejności należy skopiować plik AFIK.AMS do podkatalogu szablon Symfonii. Następnie wybieramy z menu Firma -> Import specjalny -> Profile importu.

Symfonia FK: Wybierz importowanie z menu.

Czytaj dalej Symfonia FK: Import faktur z pliku