Upierdliwy program księgowy

Niedawno opracowywałem procedurę przeniesienia danych ze starego do nowego programu księgowego, dla których producent nie przewidział przenoszenia zapisów księgowych. W tym samym czasie przygotowywałem też kilka konwersji z programów handlowych do księgowych. Podczas tej pracy skumulowało się wiele niedoróbek w różnych programach — na tyle, że musiałem je wszystkie wypisać.

Jak zrobić upierdliwy program księgowy?

1. Po uruchomieniu programu wyświetlaj po kolei kilka okienek, tak aby w najgorszym razie użytkownik musiał co najmniej 8 razy przycisnąć [Enter], żeby mógł przejść dalej. Ewentualnie szybka ścieżka to 4 kliknięcia myszą. Oczywiście musi być trochę przerwy pomiędzy ich wyświetleniem, aby za szybko to nie było.

2. Po uruchomieniu programu włącz automatyczne indeksowanie plików. Niech trwa ze dwie, trzy minuty.

Czytaj dalej Upierdliwy program księgowy